O firmie

Witamy na stronach BBF Sp. z o.o.

BBF Sp. z o.o. jest firmą inżynieryjno - doradczą, założoną w 1989 roku, oferującą kompleksowe usługi związane z przygotowaniem i realizacją projektów inwestycyjnych: od doradztwa, studiów, ekspertyz, analiz kosztów i korzyści (studia wykonalności, przygotowywanie dokumentacji przetargowej i specyfikacji technicznych), nadzorów inwestorskich, poprzez projektowanie, po nadzór prac i zarządzanie realizacją projektu w takich dziedzinach jak: gospodarka wodno-ściekowa i ochrona środowiska, kolej, drogownictwo, energetyka. Świadczymy usługi doradcze dla przedsiębiorstw stawiających sobie za cel konkurowanie na wspólnym rynku europejskim na profesjonalnych zasadach, z wykorzystaniem fachowych instrumentów prowadzenia działalności gospodarczej.

Zakres głównych usług obejmuje:
 1. Przygotowywanie projektów inwestycyjnych do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej
 2. Usługi projektowe w zakresie :
  • gospodarki wodno-ściekowej (stacje uzdatniania wody, ujęcia wody, przepompownie, itp.)
  • gospodarka odpadami (projekty składowisk, rekultywacji składowisk, zakłady unieszkodliwiania odpadów, itp.)
  • Infrastruktury kolejowej
  • Infrastruktury drogowej
 3. Przygotowanie dokumentacji przetargowej (zgodnie z procedurami FIDIC, wymogami UE oraz Ustawy o Zamówieniach Publicznych)
 4. Usługi nadzoru nad robotami budowlanymi
 5. Przygotowywanie wniosków o dofinansowanie projektów (NFOŚiGW, WFOŚiGW, Ekofundusz)
 6. Kompleksowa analiza przedsięwzięć inwestycyjnych (studium wykonalności, określanie efektywności ekonomicznej)
 7. Analizy społeczno - ekonomiczne dla miast i gmin (opracowywanie wieloletnich programów inwestycyjnych, złożeń budżetowych, prognoz budżetowych, wyszukiwanie źródeł finansowania inwestycji miejskich i gminnych, obsługa emisji obligacji komunalnych)
 8. Audyty projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej
 9. Opracowywanie i wdrażanie programów restrukturyzacji (restrukturyzacja finansowa, technologiczna, zatrudnienia, majątkowa, marketingowa)
 10. Analizy ekonomiczno- prawne przedsiębiorstw (opracowywanie programów naprawczych, diagnoz ekonomiczno-finansowych, opinii i ekspertyz prawnych)
 11. Opracowania strategii, planów i programów z zakresu ochrony środowiska w tym:
  • Planów Gospodarki Odpadami
  • Programy gospodarki odpadami niebezpiecznymi
  • Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest
  • Programów Ochrony Środowiska
  • Programy ochrony środowiska przed hałasem
  • Plany gospodarowania na gruntach położonych na obszarach ograniczonego użytkowania
  • Projekt ustalenie granicy rolno-leśnej
  • Programy ochrony powietrza
  • Mapy akustyczne
 12. Raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
 13. Opracowanie wniosków o wydanie pozwolenia zintegrowanego oraz operaty wodnoprawne
 14. Opracowania ekofizjograficzne
 15. Przeglądy ekologiczne
 16. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
 17. Przygotowanie projektów Regulaminów utrzymania porządku i czystości oraz odpowiednich zarządzeń

W ramach naszych serwisów internetowych stosujemy pliki cookies. Używamy cookies, żeby zrozumieć w jaki sposób użytkownicy korzystają z witryny i dostosować ją tak, aby korzystanie z niej było dla nich przyjemniejsze i ciekawsze. Stosujemy cookies także w celach reklamowych i statystycznych. Cookies mogą być również stosowane przez współpracujących z nami reklamodawców oraz przez firmy badawcze.W każdej chwili mogą Państwo zmienić swoje ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje dotyczące stosowanie cookies, w tym możliwości dokonania zmiany ustawień w zakresie cookies znajdą Państwo w naszej "Polityce Prywatności". OK, rozumiem