DoświadczenieKolejeDokumentacja projektowa

  • Modernizacja linii kolejowej Warszawa-Łódź, etap II, odcinek Warszawa Zachodnia-Skierniewice - Koordynacja prac projektowych, Weryfikacja postępu prac projektowych
  • Linia kolejowa Kluczbork – Poznań, szlak Kotlin – Witaszyce - Opracowanie dokumentacji wykonawczej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego na roboty związane ze wzmocnieniem podtorza przy użyciu kombajnu podtorowego 
  • Modernizacja linii kolejowej E 59 Odcinek Wrocław - Poznań, Etap III, Lot C, Odcinek Czempiń - Poznań
- stacja Czempiń
- szlak Czempiń - Mosina
- stacja Mosina
- szlak Mosina – Luboń k/Poznania
- stacja Luboń k/Poznania
- szlak Luboń k/Poznania- Poznań Główny

uczestnictwo w opracowaniu projektów budowlanych i wykonawczych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, materiałów przetargowych
  • Kolejka Maltanka wraz z wyposażeniem na przystanku „Ptyś” w Poznaniu - projekt budowlany peronu
  • Modernizacja linii kolejowej E-59 Odcinek Wrocław – Poznań, Etap II. Lot B - uczestnictwo w opracowaniu projektów budowlanych i wykonawczych
  • Przebudowa peronu nr 1 na stacji Ostrów Wielkopolski wraz z przyległym torem kolejowym oraz modernizacja oświetlenia peronu. Projekt budowlany i wykonawczy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, materiały przetargowe, pełnienie nadzoru autorskiego
  • Wykonanie robót podtorowych wraz z około torowymi na linii nr 281, na odcinku Jarocin - Żerków, w torze nr 1 i 2 w km 95.500 do km 9.900 z zastosowaniem kombajnu typu AHM800R- projekt budowlano-wykonawczy
  • Opracowanie koncepcji połączenia kolejowego Dworca Głównego PKP z lotniskiem Poznań-Ławica
  • Projekt budowlano – wykonawczy wzmocnienia korony i zabezpieczenia stateczności nasypu kolejowego na linii Warszawa – Kunowice E20 (od km 387,750 do km 389,420 w okolicy Zbąszynka)


We use cookie files as a part of our websites. We use cookies in order to understand how the users use a website and adjust the website in such a way that using it is more pleasant and interesting. We also use cookies for advertising and statistical purposes. Cookies may also be used by advertisers cooperating with us and by research companies. You can change your cookie-related settings and any times. Using our websites without changing cookie-related settings means that these files will be placed in your device. Detailed information related to using cookies, including the option of changing cookie-related settings may be found in our "Privacy Policy". Accept