We use cookie files as a part of our websites. We use cookies in order to understand how the users use a website and adjust the website in such a way that using it is more pleasant and interesting. We also use cookies for advertising and statistical purposes. Cookies may also be used by advertisers cooperating with us and by research companies. You can change your cookie-related settings and any times. Using our websites without changing cookie-related settings means that these files will be placed in your device. Detailed information related to using cookies, including the option of changing cookie-related settings may be found in our "Privacy Policy". X

DoświadczenieKolejeStudia wykonalności i wnioski o dofinansowanie


 • Rewitalizacja linii kolejowej nr 16 na odcinku Łódź Widzew – Zgierz - Wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Łódzkiego; Studium Wykonalności, Dokumentacja dot. postępowania w sprawie oddziaływania na środowisko, Dokumentacja przetargowa
 • Świadczenie usług w charakterze eksperta dotyczących struktury funkcjonowania Zamawiającego oraz jego modelu finansowego podczas opracowania  Biznes Planu dla spółki „Łódzka Kolej Aglomeracyjna” Sp. z o.o. - aktualizacja materiałów aplikacyjnych dla przedsięwzięcia współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - Projekt 7.3-19: "Budowa Systemu ŁKA"
 • Modernizacja linii kolejowej E 30, etap II. Pilotażowe wdrożenie ERTMS/ETCS i ERTMS/GSM-R w Polsce na odcinku Legnica – Węgliniec – Bielawa Dolna - Opracowanie załączników do wniosku o dofinansowanie w ramach Projektu POIiŚ 7.1-15.2: Rezultaty Studium Wykonalności wraz z analizą kosztów i korzyści
 • Modernizacja linii kolejowej E-59 Odcinek Wrocław – Poznań, Etap II. Lot B - Opracowanie wniosku o dofinansowanie wraz załącznikami zgodnie z wytycznymi Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko: Studium Wykonalności
 • Modernizacja linii kolejowej E 59 Odcinek Wrocław - Poznań, Etap III, Lot C, odcinek Czempiń - Poznań - Opracowanie wniosku o dofinansowanie wraz załącznikami zgodnie z wytycznymi Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach Projektu nr POIiŚ 7.1-5.1 : Studium Wykonalności
 • Budowa Nowego Centrum Łodzi - Wykonanie studium wykonalności wraz z programem funkcjonalno-użytkowym, koncepcją koordynacyjną, raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, opracowaniem wniosków o wydanie decyzji lokalizacji inwestycji, opracowaniem materiałów przetargowych
 • Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź Fabryczna – Opracowanie wniosku o dofinansowanie wraz załącznikami zgodnie z wytycznymi Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach Projektu nr POIiŚ 7.3-30
 • "Parowozownia Wolsztyn" – Biznes Plan
 • Studium Wykonalności na zakup taboru kolejowego do wykonywania regionalnych oraz niektórych międzywojewódzkich kolejowych przewozów osób na terenie województwa podkarpackiego
 • Opracowanie wstępnego biznes planu wraz z analizą finansową działalności spółki Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o.
 • "Zakup 8 sztuk autobusów szynowych przeznaczonych do wykonywania regionalnych przewozów pasażerskich" - Studium wykonalności, Wniosek o dofinansowanie