We use cookie files as a part of our websites. We use cookies in order to understand how the users use a website and adjust the website in such a way that using it is more pleasant and interesting. We also use cookies for advertising and statistical purposes. Cookies may also be used by advertisers cooperating with us and by research companies. You can change your cookie-related settings and any times. Using our websites without changing cookie-related settings means that these files will be placed in your device. Detailed information related to using cookies, including the option of changing cookie-related settings may be found in our "Privacy Policy". X

DoświadczenieDrogiNadzory

 • „Przebudowa DK 12 w Lesznie w zakresie przebudowy skrzyżowania ulic: Unii Europejskiej, Estkowskiego i Portugalskiej wraz z przebudowa ul. Unii Europejskiej"
 • „Projektowanie i modernizacji nawierzchni drogi patrolowej Portu Lotniczego Poznań – Ławica” -   Długość: 9,26 km; Wartość: 5,3 mln PLN brutto
 • „Remont drogi gminnej – ul. Poznańskiej w Pniewach” -  Długość: 2,65 km; Wartość: 5,5 mln PLN brutto
 • „Przebudowa estakady wschodniej i zachodniej (nitka lewa) w ciągu drogi krajowej nr 5 w km 132+718 i km 132+004 w m. Gniezno” - Długość obiektu: 182 m; Wartość: 7,7 mln PLN brutto
 • „Budowa parkingu z układem komunikacyjnym na terenie Portu Lotniczego Poznań- Ławica”-  Powierzchnia: 7117,21 m2; Wartość: 1,89 mln PLN brutto
 • „Budowa obwodnicy m. Wągrowiec w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 wraz z remontem istniejących odcinków obwodnicy Wągrowca”-   Długość: 1,6 km; Wartość: 36,6 mln PLN brutto
 • „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 307 Poznań – Buk na odcinku Poznań – Zakrzewo”- Długość: 4,6 km; Wartość: 45,2 mln PLN brutto
 • „Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 4594P Koźminek – Morawin - Goliszew, nr 4586P Goliszew-Zbiersk”- Długość: 25,0 km; Wartość: 15,9 mln PLN brutto
 • „Przebudowa drogi powiatowej 2406 P Poznań – Bolechowo odcinek od mostu nad rzeką Wartą do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 196”- Długość: 2,2 km; Wartość: 5,4 mln PLN brutto
 • „Przebudowa drogi powiatowej nr 1229 F na odcinku Skąpe – Łąkie”- Długość: 3,6 km; Wartość: 5,7 mln PLN brutto
 • „Budowa Trasy Bursztynowej w Kaliszu – Etap II, odcinek od ulicy Dworcowej do ulicy Częstochowskiej”- Długość: 1,69 km ; Wartość 34,8 mln PLN brutto
 • „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 211 na odcinku Kartuzy – Żukowo”- Długość: 11,2 km; Wartość: 20,2 mln PLN brutto
 • „Rozbudowy drogi krajowej Nr 66 na odcinku przejścia przez m. Brańsk wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej”-Długość: 3,7 km; Wartość robót: 28,1 mln PLN brutto
 • „Przebudowa ul. Brandstaettera w Poznaniu”- Długość: 0,2 km; Wartość: 0,7 mln PLN brutto
 • „Przebudowa ul. Winogrady w Poznaniu wraz z kompleksową przebudową infrastruktury technicznej
 • i torowiska tramwajowego” - Długość: 2,1 km; Wartość robót: 106,9 mln PLN brutto
 • „Rozbudowa drogi krajowej nr 66 wraz z przebudową całej infrastruktury i przejazdu kolejowego, odcinek Kleszczele – Połowce” - Długości 10,5 km; Wartość: 27,2 mln PLN brutto