DoświadczenieDrogiDokumentacja projektowa

 • Remont drogi gminnej - ul. Poznańskiej w Pniewach
 • Sygnalizacja świetlna na przejściu dla pieszych przez ulicę Poznańską przy skrzyżowaniu z ulicą Pogodną w Pniewach
 • Projekt na wykonanie przebudowy  skrzyżowania ulicy Poznańskiej z ulicą Bukową wraz z wykonaniem zjazdów na działki nr 793/8 i 793/7 w Pniewach
 • Budowa drogi i chodnika na terenie Parku 700-lecia w Tarnowie Podgórnym
 • Przebudowa przejścia granicznego w miejscowości Boboszów w ciągu drogi krajowej nr 33 (w trakcie realizacji)
 • Budowa ulic Prośnickiej i Żywocickiej w Poznaniu
 • Budowa dróg i placów manewrowych w Ostrowite i Lubiniu
 • Remont nawierzchni drogowej ul. Strzeleckiej w Pniewach
 • Projekt bezpieczeństwa ruchu (przebudowy) drogi krajowej nr 11 odcinek Bogdanowo - Złotkowo (początek obwodnicy zachodniej Poznania) od km 253+400 do km 264+019, długości 10.6km
 • PB i PW oraz STWiORB przebudowy drogi wojewódzkiej nr 323 na odcinku od km ok. 41+892 do skrzyżowania dróg wojewódzkich 323 i 292 w km ok. 46+863 w m. Studzionki wraz z budową obwodnicy m. Brodowice w ramach zadania: Drogi dojazdowe do mostu na Odrze w m. Ciechanów na odcinku Lubin, Głogów – Ciechanów (rozpoczęcie realizacji)
 • „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi rowerowej w al. Piłsudskiego – ul. Rokicińska na odcinku od ul. Kopcińskiego do ul. Augustów oraz do dworca kolejowego Łódź – Widzew”
 • „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi rowerowej w ul. Pabianicka na odcinku od al. Jana Pawła II do ul. Dubois”
 • „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi rowerowej w ul. Limanowskiego – ul. Aleksandrowskiej na odcinku od al. Włókniarzy do ul. Wareckiej”
 • EKSPERTYZA PROJEKTU BUDOWLANEGO AUTOSTRADY A1 STRYKÓW-PYRZOWICE
 • Budowa ul. Nowej Naramowickiej w Poznaniu oraz związanego z nią układu komunikacyjnego
 • Projektu stałej organizacji ruchu na drodze wojewódzkiej nr 292
 • Projektu stałej organizacji ruchu na drodze wojewódzkiej nr 357
 • Przebudowa drogi gminnej od drogi wojewódzkiej 187 do drogi krajowej nr 24 w Pniewach
 • Remont odcinka drogi krajowej nr 36 w miejscowości Wąsosz, ul. Kolejowa
 • Rozbudowa parkingu wschodniego do skrzyżowania ul. Bukowska – Złotowska wraz z układam komunikacyjnym oraz Droga do projektowanego ronda przed terminalem przylotowym do skrzyżowania ul. Bukowska – Sławińska w Porcie Lotniczym Poznań – Ławica Sp. z o.o.

We use cookie files as a part of our websites. We use cookies in order to understand how the users use a website and adjust the website in such a way that using it is more pleasant and interesting. We also use cookies for advertising and statistical purposes. Cookies may also be used by advertisers cooperating with us and by research companies. You can change your cookie-related settings and any times. Using our websites without changing cookie-related settings means that these files will be placed in your device. Detailed information related to using cookies, including the option of changing cookie-related settings may be found in our "Privacy Policy". Accept