OfertaWsparcie w realizacji projektów

W tym obszarze BBF oferuje:
  • Pomoc w przygotowaniu do wdrożenia i realizacji projektu, w tym przeprowadzenie audytów, opracowanie struktury i procedur JRP,
  • Ocena, przeprowadzenie konsultacji i wypracowanie koniecznych zmian w dokumentacjach przetargowych dla postępowań prowadzonych w związku z realizacją projektu,
  • Udział w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonych w związku z realizacją projektu,
  • Opiniowanie dokumentacji technicznych,
  • Doradztwo w zakresie finansowo-księgowym i podatkowym,
  • Doradztwo w zakresie technicznym,
  • Doradztwo w zakresie prawnym,
  • Rozliczanie projektu pod kątem wymagań instytucji finansujących.

We use cookie files as a part of our websites. We use cookies in order to understand how the users use a website and adjust the website in such a way that using it is more pleasant and interesting. We also use cookies for advertising and statistical purposes. Cookies may also be used by advertisers cooperating with us and by research companies. You can change your cookie-related settings and any times. Using our websites without changing cookie-related settings means that these files will be placed in your device. Detailed information related to using cookies, including the option of changing cookie-related settings may be found in our "Privacy Policy". Accept