DoświadczenieOchrona środowiskaPozwolenia zintegrowane (IPPC)

  • Pozwolenie zintegrowane dla instalacji I – odlewnia żeliwa; instalacji II – do powierzchniowej obróbki metali z zastosowaniem procesów elektrolitycznych (kataforeza) LFP Leszno Leszczyńska Fabryka Pomp Sp. z o.o. 64 - 100 Leszno, ul. Fabryczna 15
  • Pozwolenia zintegrowanego dla składowiska odpadów w miejscowości Osnowo, gm. Chełmno. Zarządzanym przez Gminę i Miasto Chełmno Wałbrzych z siedzibą przy ul. Dworcowej 1, 86-200 Chełmno
  • Pozwolenie Zintegrowane dla Zakładu Utylizacji i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Prażuchach Nowych, Zarządzanym przez Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmin” ul. Karłowicza 4 w Kaliszu
  • Pozwolenie zintegrowane dla inwestycji pn. „Zakład Zagospodarowania Odpadów w Bardzie gm. Września”

We use cookie files as a part of our websites. We use cookies in order to understand how the users use a website and adjust the website in such a way that using it is more pleasant and interesting. We also use cookies for advertising and statistical purposes. Cookies may also be used by advertisers cooperating with us and by research companies. You can change your cookie-related settings and any times. Using our websites without changing cookie-related settings means that these files will be placed in your device. Detailed information related to using cookies, including the option of changing cookie-related settings may be found in our "Privacy Policy". Accept