DoświadczenieOchrona środowiskaRaporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

 • "Kompleksowa poprawa gospodarki odpadami na terenie Gminy Bytom"- raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
 • Raport oddziaływania na środowisko dla Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Bardzie. Rozbudowy składowiska odpadów komunalnych W miejscowości bardo – etap I Kwatera składowa nr 2a, zbiornik odcieków, śluza dezynfekcyjna. Dokumentacja uzupełniająca.
 • "Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oczyszczalni ścieków komunalnych w Tarnowskich Górach"- Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia obejmującego inwestycje z zakresu gospodarki ściekowej dla 52 tys. RLM.
 • "Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej dla mieszkańców gmin Jastrzębie Zdrój, Mszana i Godów, ochrona zlewni rzeki górnej Odry i Wisły"- Raport z przeglądu oddziaływania inwestycji na środowisko
 • "Kompleksowa poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Bytom"- Ocena oddziaływania na środowisko
 • "Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej dla mieszkańców gmin Jastrzębie Zdrój, Mszana i Godów, ochrona zlewni rzeki górnej Odry i Wisły"- Raport z przeglądu oddziaływania inwestycji na środowisko
 • "Kompleksowa poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Bytom"- Ocena oddziaływania na środowisko
 • "Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej dla mieszkańców gmin Jastrzębie Zdrój, Mszana i Godów, ochrona zlewni rzeki górnej Odry i Wisły"- Raport z przeglądu oddziaływania inwestycji na środowisko
 • "Kompleksowa poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Bytom"- Ocena oddziaływania na środowisko
 • "Gospodarka wodno-ściekowa w Olsztynie, II faza" - Raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
 • "Kompleksowa ochrona wód podziemnych aglomeracji kieleckiej"
  • Raport oddziaływania na środowisko inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Zagnańsk.
  • Raport oddziaływania na środowisko inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji kieleckiej.
  • Raport oddziaływania na środowisko inwestycji polegającej na budowie nowej i remoncie istniejącej sieci wodociągowej na terenie aglomeracji kieleckiej.

We use cookie files as a part of our websites. We use cookies in order to understand how the users use a website and adjust the website in such a way that using it is more pleasant and interesting. We also use cookies for advertising and statistical purposes. Cookies may also be used by advertisers cooperating with us and by research companies. You can change your cookie-related settings and any times. Using our websites without changing cookie-related settings means that these files will be placed in your device. Detailed information related to using cookies, including the option of changing cookie-related settings may be found in our "Privacy Policy". Accept