DoświadczenieOchrona środowiskaStudia wykonalności i wnioski o dofinansowanie

  • Opracowanie studium wykonalności projektu pn. "Poprawa bilansu energetycznego poprzez inwestycje w odnawialne źródła energii - instalacja kolektorów słonecznych w Mieście Suwałki" pod kątem wymogów RPO Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
  • Biznes plan dla przedsięwzięcia „Budowa biogazowni rolniczej w Rypinie”
  • Biznes plan dla Projektu Budowa biogazowni rolniczej o mocy 1,6 MW w Kolnie /k Łomży

We use cookie files as a part of our websites. We use cookies in order to understand how the users use a website and adjust the website in such a way that using it is more pleasant and interesting. We also use cookies for advertising and statistical purposes. Cookies may also be used by advertisers cooperating with us and by research companies. You can change your cookie-related settings and any times. Using our websites without changing cookie-related settings means that these files will be placed in your device. Detailed information related to using cookies, including the option of changing cookie-related settings may be found in our "Privacy Policy". Accept