DoświadczenieGospodarka wodno-ściekowa Nadzory

  • Świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu w ramach realizacji projektu "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Szamotuły" - Zakład Gospodarki Komunalnej w Szamotułach Sp. z o.o.
  • Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Kontraktów ujętych w Projekcie pn.: "Uporządkowanie Gospodarki wodno-ściekowej dla ochrony zasobów wodnych w Poznaniu i okolicach. Etap I" - AQUANET
  • Pełnienie funkcji polegającej na świadczeniu usług związanych z zarządzaniem, kontrolą i nadzorem nad realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: "Budowa Przystani Wodnej na rzece Wiśle"- Gmina Miasto Włocławek

We use cookie files as a part of our websites. We use cookies in order to understand how the users use a website and adjust the website in such a way that using it is more pleasant and interesting. We also use cookies for advertising and statistical purposes. Cookies may also be used by advertisers cooperating with us and by research companies. You can change your cookie-related settings and any times. Using our websites without changing cookie-related settings means that these files will be placed in your device. Detailed information related to using cookies, including the option of changing cookie-related settings may be found in our "Privacy Policy". Accept