DoświadczenieGospodarka wodno-ściekowa Pomoc techniczna

  • "Wsparcie techniczne JRP w ramach Projektu: "Inwestycje w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w miejscowościach Środa Śląska, Ciechów i Bukówek" - Średzka Woda Sp. z o.o.
  • Świadczenie usługi  Pomocy Technicznej dla  JRP  realizującej Projekt pn.: "Kanalizacja sanitarna wraz z oczyszczalnią ścieków w Gminie Gierałtowice" - PGK Sp. z o.o. w Przyszowicach
  • Pomoc przy wdrażaniu dla projektu: "Wodociągi i oczyszczalnia ścieków w Łodzi II" 2004/PL/16/C/PE/010 współfinansowanego z Funduszu Spójności - Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp. z o.o.
  • Pomoc techniczna dla Jednostki Realizującej Projekt w zakresie doradztwa Zamawiającemu dla projektu pn. "Rozbudowa i modernizacja systemu wodociągowo-kanalizacyjnego w Białymstoku i gminie Wasilków" - Wodociągi Białostockie
  • „Pomoc techniczna w pierwszym etapie” dla projektu „Gospodarka wodno –  ściekowa miasta Nowa Sól i gmin ościennych” Nr 2006/PL/16/C/PE/001 współfinansowanego z Funduszu Spójności. MZGK Sp. z o.o. Nowa Sól


We use cookie files as a part of our websites. We use cookies in order to understand how the users use a website and adjust the website in such a way that using it is more pleasant and interesting. We also use cookies for advertising and statistical purposes. Cookies may also be used by advertisers cooperating with us and by research companies. You can change your cookie-related settings and any times. Using our websites without changing cookie-related settings means that these files will be placed in your device. Detailed information related to using cookies, including the option of changing cookie-related settings may be found in our "Privacy Policy". Accept