We use cookie files as a part of our websites. We use cookies in order to understand how the users use a website and adjust the website in such a way that using it is more pleasant and interesting. We also use cookies for advertising and statistical purposes. Cookies may also be used by advertisers cooperating with us and by research companies. You can change your cookie-related settings and any times. Using our websites without changing cookie-related settings means that these files will be placed in your device. Detailed information related to using cookies, including the option of changing cookie-related settings may be found in our "Privacy Policy". X

DoświadczenieLotniskaStudia wykonalności i wnioski o dofinansowanie


  • Port lotniczy w Katowicach - rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej – Opracowanie wniosku o dofinansowanie wraz załącznikami (studium wykonalności, ocena oddziaływania na środowisko) zgodnie z wytycznymi Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach projektu nr POIiŚ 6.3-4
  • Rozbudowa Regionalnego Portu Lotniczego: Port Lotniczy Lublin S.A. (Świdnik) – Opracowanie wniosku o dofinansowanie wraz ze studium wykonalności zgodnie z wytycznymi Regionalnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Województwa Lubelskiego
  • Port Lotniczy Warszawa – Budowa nawierzchni lotniskowych i drogowych - udział w opracowaniu wniosku o dofinansowanie wraz ze studium wykonalności zgodnie z wytycznymi Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach projektu nr POIiŚ 6.3-16
  • Przebudowa pasa startowego lotniska Muchowiec - wstępne studium wykonalności modernizacji lotniska cywilnego Katowice Muchowiec
  • Rozbudowa infrastruktury w celu zwiększenia możliwości operacyjnych lotniska MPL Katowice – Opracowanie wniosku o dofinansowanie wraz załącznikami (studium wykonalności, ocena oddziaływania na środowisko) zgodnie z wytycznymi Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach projektu nr POIiŚ 6.3-22
  • Zintegrowany Projekt inwestycyjny rozwoju funkcji Portu Lotniczego w Bydgoszczy w ramach węzła komunikacyjnego aglomeracji bydgosko-toruńskiej - etap I: System kontroli bagażowej - Opracowanie wniosku o dofinansowanie wraz ze studium wykonalności zgodnie z wytycznymi Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Zintegrowany Projekt inwestycyjny rozwoju funkcji Portu Lotniczego w Bydgoszczy w ramach węzła komunikacyjnego aglomeracji bydgosko-toruńskiej - etap II: Budowa ogrodzenia lotniska, zakup autobusów niskopodłogowych oraz specjalistycznego sprzętu - Opracowanie wniosku o dofinansowanie wraz ze studium wykonalności zgodnie z wytycznymi Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Zintegrowany Projekt inwestycyjny rozwoju funkcji Portu Lotniczego w Bydgoszczy w ramach węzła komunikacyjnego aglomeracji bydgosko-toruńskiej - etap III: Zakup pojazdu ratowniczo-gaśniczego - Opracowanie wniosku o dofinansowanie wraz ze studium wykonalności zgodnie z wytycznymi Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Zintegrowany Projekt inwestycyjny rozwoju funkcji Portu Lotniczego w Bydgoszczy w ramach węzła komunikacyjnego aglomeracji bydgosko-toruńskiej - etap IV: Zakup sprzętu do obsługi naziemnej (GSE), sprzętu do utrzymania eksploatacji lotniska - Opracowanie wniosku o dofinansowanie wraz ze studium wykonalności zgodnie z wytycznymi Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Zakup pojazdów specjalnych w celu poprawy bezpieczeństwa MPL Katowice - Opracowanie wniosku o dofinansowanie wraz załącznikami (studium wykonalności) zgodnie z wytycznymi Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - Działanie 8.4: „Bezpieczeństwo i ochrona transportu lotniczego”